Система ФУНДАЛИН ®

Влагозащитни и дренажни мембрани

Защо ФУНДАЛИН ® ?

 

ФУНДАЛИН ® е многофункционална влагозащитна мембрана, произведена от високоплътен полиетилен (HDPE).

 

За защита и дренаж на основи и сутеренни стени от атмосферна и почвена влага .

 

 

 

 

 

ФУНДАЛИН ® е влагозащитна мембрана за ефективно разрешаване на проблемите свързани с влагата и повишаване на жизнения комфорт в сградата.

ФУНДАЛИН ® представлява мембрана от високоплътен полиетилен (HDPE), получена чрез коекструдиране на два слоя полимер (черен и кафяв) – за по-голяма здравина и надеждност. Щампованите гнезда с дълбочина 8 мм. създават въздушен слой (от 4 л./ м2), чрез който се осигурява вентилация на стената и разпределяне на налягането (парциално и хидростатично) по цялата повърхност.

 

Лесен механичен монтаж, не зависещ от атмосферните условия. ФУНДАЛИН ® се съединява чрез застъпване и съвпадане на гнездата, а ФУНДАЛИН ПЛЮС ®– чрез застъпване и съединяване с двустраннозалепваща лента.
Лек и здрав материал, лесен за транспортиране и пренасяне. Използван вместо подложен бетон, спестява значителни средства и съкращава строителния процес.

 

Надеждна влагозащита и дренаж на почвената влага при основи и сутеренни стени, като позволява постепенно съхнене на конструкцията.
Повишава звуко- и термоизолацията на помещенията. Тъй като има висока якост на натиск и опън, не се поврежда при изпълнение на обратния насип или при премествания в почвата. Прилага се и като защита на хидроизолацията на основите.

 

 

Предимства

 

ЛЕСЕН МОНТАЖ
МЕХАНИЧНА
УСТОЙЧИВОСТ

ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ

 

 

 

ЛЕСЕН МОНТАЖ

 • В общия случай изпъкналата част част на щампованите гнезда (черната страна за коекструдирания ФУНДАЛИН ®) се монтира към конструктивния елемент (стената или пода). ФУНДАЛИН ® може да се полага при всякакви климатични условия.

УСТОЙЧИВОСТ

 • ФУНДАЛИН ® е устойчив на намиращи се в почвата химикали, гъби, бактерии и гниене.
 • Притежава висока якост на натиск и опън и ниско сцепление с материалите за обратно засипване или при слягане на почвата.

ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ

 • ФУНДАЛИН ® подобрява звукоизолацията от ударен шум на междуетажните плочи.

ЕФЕКТИВНОСТ

 • ФУНДАЛИН ® e eфективeн веднага след полагане - осигурява веднага след ремонт възможност за обитаване на неизползваеми до момента влажни сутеренни помещения.

Технически характеристики

 

Продуктите ФУНДАЛИН ® се предлагат в няколко класа, в зависимост от приложенията

 

КЛАСОВЕ/ ПРИЛОЖЕНИЯ:

 

 • „Направи си сам” – ФУНДАЛИН ® 400 гр/м2 – за плитки изкопи (до 2 м), под настилки за пешеходно движение.
 • Професионален (среден) – ФУНДАЛИН ® 500 гр/м2 – за защита на хидроизолация и дренажи при изкопи до 5 м, за покриви-градини.
 • Професионален (висок) – ФУНДАЛИН ® 600 гр/м2 – за дълбоки изкопи, под фундаментни плочи, под настилки с автомобилно движение.

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИФУНДАЛИН ® 400ФУНДАЛИН ® 500ФУНДАЛИН ® 600
Материалполиетилен с висока плътност (HDPE)полиетилен с висока плътност (HDPE)полиетилен с висока плътност (HDPE)
Дължина на ролката (m)202020
Ширина на ролката1 m и 2 m1 m и 2 m1 m и 2 m
Цвят черен/ черен черен/ кафяв черен/ кафяв
Тегло (g /m²)400500600
Дебелина (mm)0,4 mm +/- 10%0,5 mm +/- 10%0,6 mm +/- 10%
Дълбочина на гнездата (mm)0.80.80.8
Якост на натиск (KN/m²)> 100> 150> 250
Дренаж (L/m²)5,55,55,5
Температурна устойчивостот -30°C до +80°Cдо -30°C до +80°Cот -30°C до +80°C
Якост на опън (kN/m)5,368,64
Устойчивост на разкъсване (N) 200325
Устойчив наГниене и на нормално намиращи се в почвата химикали, гъби и бактерии.Гниене и на нормално намиращи се в почвата химикали, гъби и бактерии.Гниене и на нормално намиращи се в почвата химикали, гъби и бактерии.
МонтажВъздушният слой към стенатаЧерната страна към стенатаЧерната страна към стената

 

 

Продуктова гама

 

 

 

 
ФУНДАЛИН С ®
ФУНДАЛИН С ® е идеален за вертикален монтаж – при сутеренни стени, подпорни стени и фундаменти. При основи с дълбочина над 2 м ролката се развива вертикално, като се съединява чрез застъпване от 20 см и щампованите гнезда съвпадат задължително.

 

ФУНДАЛИН ПЛЮС ®
С ФУНДАЛИН ПЛЮС ® се постига подобряване на водоплътността на връзката. Той е по-подходящ за хоризонтално приложение. Плоският участък от 7 см в края на мембраната се съединява чрез застъпване и залепване с двойнолепяща лента. Върху него може да се положи подово покритие чрез сух монтаж или чрез замазка. Може да се използва вместо подложен бетон, като армировката се нарежда върху него, повдигната на столчета.

 

 

Аксесоари


 

СТОМАНЕНИ ГВОЗДЕИ И МОНТАЖНИ ШАЙБИ

 

Приложение

 

ИНДИВИДУАЛНИ И

КОЛЕКТИВНИ КЪЩИ
ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

ИНДУСТРИАЛНИ СГРАДИ

ТЪРГОВСКИ СГРАДИ

И КУРОРТИ

 

 

 

Еднофамилни къщи

Жилищни сгради

Жилищни сгради

 

    
 

Обществени сгради

Обществени сгради

Търговски сгради и курорти

 

    
 
Индустриални сградиТърговски сгради и курорти 

 

 

 

 

 

Външни сутеренни стени

ФУНДАЛИН ®, положен между почвата и външната повърхност на сутерена или фундамента, защитава конструкцията от подпочвени води чрез формирането на ефективна бариера, която отвежда водата към дренажа или самодрениращия почвен слой. ФУНДАЛИН ® формира конструктивно независим влагозащитен слой, който не се поврежда от слягане или премествания в конструкцията, причиняващи разрушаване на конвенционалните влагозащитни системи.

  

Ремонт на сутеренни стени и подове

При ремонт на съществуващи помещения прилагането на ФУНДАЛИН ® осигурява въздушен слой между съществуващата конструкция и влагозащитната мембрана. По този начин се осигурява постепенното изсъхване на навлажнения под или стена и се възпрепятства проникването на влагата в помещенията. 

 

Вътрешни сутеренни стени

ФУНДАЛИН ® може да бъде използван при ново строителство или при обновяване на съществуващи стени, където се появявява влага от проникване през конструкцията или като резултат от вътрешна кондензация. ФУНДАЛИН ® се монтира върху стените чрез монтажни шайби и гвоздеи. След това се закрепват дървени бичмета, а върху тях се монтира дървена облицовка, която се покрива с влагоустойчива декоративна мазилка. Технологията на въздушния слой позволява да се уеднакви налягането на влагата през стената. Чрез осигуряването на отвори през первазите и сводовете се дава възможност на стената да диша. Подобрява се термоизолацията и значително намалява рискът от кондензация на вътрешни повърхности.

  

Вътрешни подове

Проникването на влага през масивни подове е често срещан дефект, който нанася сериозни и скъпоструващи поражения върху конструкцията. ФУНДАЛИН ® изравнява хиростатичното налягане. По този начин той формира перфектна основа за подови системи, както като основа за обикновен стоманобетонов под, така и като част от изолираща система. На фигурата е показано използването на ФУНДАЛИН ®, покрит с топлоизолационна плоча, изолационна мембрана и с подово покритие.

  

Обърнати покриви/ Покриви градини

Полага се върху хидроизолационните мушами и служи за разделителен слой при покриви-градини или при термоизолирани покриви, за защита от корени, механична защита и дренаж.

  

Тунели и мостове

ФУНДАЛИН ® може да бъде важна част при влагозащитата на повечето инженерни съоръжения. Налична е широка продуктова гама, покриваща специални конструктивни изисквания.

 

Аркови сводове

Традиционно строените сводови подземия и изби, първоначално използвани за складове все повече се превръщат в жилищни пространства и търговски обекти. Тези площи определено са предразположени към влага и ФУНДАЛИН ® предлага идеално решение за такива условия. Много подземия са построени под или в съседство с пътища. Поради това възможността ФУНДАЛИН ® да абсорбира вибрациите от трафика е допълнително предимство. ФУНДАЛИН ® се фиксира към зидарията и се препокрива с дървени бичмета, към които се закрепва облицовъчен материал, както бе обяснено по-горе.

 

 

Селско стопанство

Възможността за контрол на проветряемостта, в следствие на наличието на въздушен слой, прави ФУНДАЛИН ® приложим в селското стопанство, например при силози за съхранение на зърнени продукти.

 

Монтажни указания

 

ФУНДАЛИН С ® – за вертикален монтаж при сутеренни стени.

 

 • При основи с дълбочина до 2 м ФУНДАЛИН С ® се полага като ролката се развива хоризонтално, а над 2 м - вертикално, като не трябва да се получава фуга отворена нагоре. Съединяването е чрез застъпване от 20 см и щампованите гнезда съвпадат задължително. Кове се с гвоздеи (през монтажни шайби) през 30 см, само над кота терен.

ФУНДАЛИН ® не е хидроизолация - при наличие на почвени води е необходимо да се положи битумна хидроизолация БИТУЛИН ®, която да завършва 30 см над високото ниво на почвените води.
 

 • При приложение в помещенията (върху вътрешни стени) може да се положи облицовка, мазилка или друго завършващо покритие, като върху ФУНДАЛИН ® се използва дървена скара, метална скара или полимерна мрежа.

 

ФУНДАЛИН ПЛЮС ® – по-подходящ е за хоризонтално приложение, с възможност за подобряване на водоплътността на връзката.
 

 • Върху сутеренни подове се полага без механично закрепване. Плоският участък от 10 см. в края на мембраната, се съединява, при застъпване, чрез залепване с двустраннозалепваща лента. Върху него може да се положи подово покритие чрез сух монтаж или чрез замазка.
 • Може да се използва вместо подложен бетон, като армировката се нарежда върху него, повдигната на столчета.