Система ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА ®

Покривна система със специални подкеремидени битумизирани листове

Защо ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА ®?

 

 

ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА ® е уникална покривна система, при която се използват специални вълнообразни листове под покритието с керемиди.

 

С респект към традицията и с поглед към вечността -
система за реставрации и нови покриви с керемиди.

 

За покриви с мин.наклон 10о (около 18%).

 

 

 

 

 

 

Покривите придават специфичен, неповторим облик на сградите и дори на цели градове. Керемидите повече от две хиляди години са най-предпочитаният и естетичен покривен материал. Керемидените покриви винаги са предизвиквали времето със своята дълговечност, а сего със системата ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА ® отправят предизвикателство към вечността. След ремонт с нея старият покрив вече отговаря на всички стандарти. Системата е подходяща за всякакъв вид керемиди и се използва под името Ondutile във Великобритания, Flexotuile във Франция, Bajoteja в Испания, Sottotegola в Италия, Roofoline в Турция и т.н.

 

Минималният наклон на приложение е значително по-малък от този за керемидите. Той е ограничен на 15 - 18 %, в зависимост от надморската височина и конкретните климатични условия. По този начин разширяваме обхвата на приложение на традиционните керемидени покриви.

 

Листовете ИЗОЛИН ® и РУФОЛИН ® лесно се транспортират, режат и монтират. Заковават се върху покривната основа едновременно с летвата за керемидите. Системата е с универсално приложение - за всякакви покривни основи и за всички видове керемиди.

 

Вълнообразният профил на листовете ИЗОЛИН ® и РУФОЛИН ® позволява вентилация на покривната основа, елиминиране на конденза и по-дълъг живот на керемидите. Системата гарантира защита от проникване на вода, при счупване или разместване на керемидите от силен дъжд, вятър, сняг и др. Оформянето на покривните детайли осигурява сигурна и дълготрайна водоплътност.

 

Изпробвана успешно в страни с традиция при керемидените покриви като Италия, Испания, Франция, Турция повече от 25 години. Практически няма рекламации.

 

 

 

СИСТЕМАТА ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА® ВКЛЮЧВА:
 

 • подкеремидени листове с повишена носимоспособност
   
 • пълен набор от съпътстващи материали – куки и летви за закрепването на керемидите, запълнители за стрехи, гвоздеи, обшивки и керемиди като завършващо покритие
   
 • технически детайли за всички керемиди, налични на пазара в България

 

Предимства

ЛЕСЕН МОНТАЖ

ВОДОПЛЪТНОСТ

УСТОЙЧИВОСТ НА УДАР

ЕКОЛОГИЧЕН

 

 

ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА - КАК ПОДОБРЯВА РАБОТАТА НА ПОКРИВНАТА КОНСТРУКЦИЯ:

 

 

 

Здравина

 • Геометрията на вълната на листа ИЗОЛИН ® увеличава носимоспособността: - около 2000 kg/м² разпределен товар (за сравнение при ОНДУЛИН ® КЛАСИК – около 960 kg/м²).
 • Не е необходима плътна обшивка.
 • Да се избягва концентрираното натоварване:

- Керемидите да се подреждат ръвномерно върху ИЗОЛИН ® в процеса на монтаж.
- При ходене и работа върху ИЗОЛИН 
® да се стъпва само върху летвите.

 

 

Водонепропускливост

 • Гарантирана защита от проникване на вода, при счупване или разместване на керемидите при тежки атмосферни условия и др.
 • Компенсират се производствени дефекти и грешки при монтажа на керемидите.


 

Сигурност 

 • Гарантирана защита от проникване на вода, при счупване или разместване на керемидите при тежки атмосферни условия и др. • Компенсират се производствени дефекти и грешки при монтажа на керемидите.
 • Във ветровити зони или при стръмен наклон на покрива закрепването на керемидите към летвите осигурява стабилност на цялата конструкция.
 • Повърхността на листовете е грапава и намалява плъзгането на „турските” керемиди.
 • За пълно избягване на плъзгането при керемиди тип „турски” препоръчваме закрепването им със специални скоби.
 • Системата позволява използването на керемиди при значително по-малки наклони на ската.

 

 

Вентилация

 • Покривът трябва да „диша”: постоянният приток на въздух поддържа здрава и суха покривната конструкция и подобрява комфорта на обитаемите помещения. Вълнообразният профил позволява циркулация на въздуха под и над листа.
 • През лятото се избягва значителното затопляне на въздуха в подпокривното пространство, който да води до повишаване на температурите в обитаемите помещения.
 • През зимата се избягва неравномерното топене на снега поради загряване на въздуха в подпокрвното пространство от отоплението на сградата. Не се образуват снежни торби над стрехите.
 • Елиминиране на конденза. Топлият въздух, съдържащ водни пари, се отвежда в атмосферата. Конструкцията остава суха (дървената конструкция не гние и крепежните елементи не корозират), а керемидите имат по-дълъг живот.
 • Предотвратява опасността от термошок на керемидите през лятото.
 • Постига се ефективността на работата на конструкцията на „студен покрив”, без оскъпяване.


 

Универсалност

 • Могат да се използват всички видове керемиди.
 • Прилага се при нови покриви и при ремонт.

 

Икономичност

 • Намалени разходи за изпълнение и поддръжка на покрива.
 • При ремонт не е необходимо да се купуват нови керемиди.
 • Намалена разходна норма при покрития с керемиди тип „турски”.
 • Не са необходими “контра” летви.
 • По-ниска стойност на системата ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА ® в сравнение с покривна система, реализирана с плътна обшивка (OSB, шпертплат), подпокривно фолио и съответните летви.

 

ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА - ПРЕДИМСТВА ЗА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕСА:

 

ЗА АРХИТЕКТИТЕ:

 

 • Минималният наклон е 18 %, т.е. по-малък от нормално допустимия за керемиди.
 • Намаляване на собственото тегло на покривната конструкция.
 • Подобряване на вентилацията на покривната основа.
 • Подобряване на термоизолацията и звукоизолацията на покрива.

ЗА СТРОИТЕЛИТЕ:

 

ПРИ НОВ ПОКРИВ

 • По-лесна за изпълнение дървена конструкция.
 • Икономия на дървен материал.
 • Повишена производителност и икономия на труд.
 • Лесен монтаж и надеждна защита от валежи до окончателния монтаж на керемидите.

ПРИ РЕМОНТ НА СТАР ПОКРИВ

 • Не е необходим основен ремонт на дървената конструкция.
 • Нужно е минимално количество нов дървен материал.
 • Не се разпокрива целият покрив – няма нужда от временна хидроизолация.
 • Не е необходимо сваляне на керемидите от покрива – икономия на труд.

ЗА РЕСТАВРАТОРИТЕ:

 

 • Запазва се автентичният външен вид на покрива – използват се старите керемиди, независимо от тяхното състояние.
 • Повишена надеждност на покрива.
 • По-малко разходи за ремонт на остарялата дървена конструкция.
 • Не се допуска разрушаване на мазилките по време на ремонта.
 • Подпокривните помещения остават чисти – не прониква прах.
 • Намален риск от поява на конденз.

ЗА ИНВЕСТИТОРА И КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ:

 

 • По-голяма сигурност на двойното покритие.
 • Подобрена топлоизолация – намаляват се енергийните разходи с около 5%.
 • Подобрена звукоизолация – външният шум се намалява с около 27%.
 • Не прониква прах в таванското пространство.
 • Керемидите се проветряват, което им осигурява по-дълъг живот.
 • Спестява значителни средства.

 

Технически характеристики

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИИЗОЛИН ®РУФОЛИН ®ИЗОЛИН® SC 380
Дължина (cm):200 cm ± 1%200 ± 1%200 ± 1%
Ширина (cm):103 cm ± 2%102 ± 2%103 ± 2%
Профил:21 вълни11 вълни, 5 плоски участъка16 вълни, 5 плоски участъка
Дебелина (mm):2,62,42,6
Височина на вълната (mm):253525
Ефективна покривна площ (m2):1,801,801,80
Тегло:6,7 kg/ лист = 3,3 kg/m25,7 kg/ лист = 2,8 kg/m26,8 kg/ лист = 3,3 kg/m2
Приложение:

за всички видове керемиди

за керемди тип "турски"

за всички видове керемиди

 

Продуктова гама

В зависимост от керемидите, които ще се използват за покрива, ОНДУЛИН предлага няколко подкеремидени листа към системата ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА ®.
Тези покривни системи осигуряват надеждна хидроизолация и вентилация на покрива. Могат да се прилагат при изграждане на покриви на нови сгради, както и при ремонт на стари. Благодарение на своята лекота, те запазват естетиката на покривите със стари керемиди.

 

Система ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА ®

с листове ИЗОЛИН  ®

 

Листовете ИЗОЛИН  ® са специално разработени за приложение с всички видове керемиди. Листът ИЗОЛИН ® е напълно водонепропусклив и осигурява гарантирана защита от вода при счупване или разместване на керемидите, при тежки условия и др. Върху него се фиксират летви и се подреждат керемидите.
 
ИЗОЛИН ® е вълнобразен битумизиран лист с висока носимоспособност и може да се монтира върху дъски през определено разтояние т.е. не е необходима плътна дървена обшивка. Вентилацията се осъществява на две нива - под и над вълнообразния профил на листа.  Разстоянието между дъските се определя от дължината на керемидите, като всяка керемида трябва да стъпи минимум на две летви.
  

Система ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА ®

с листове РУФОЛИН ®

 

Листовете РУФОЛИН ® са специално разработен профил за керемиди тип "турски". Те са с подходяща вълнообразна форма за керемиди с ширина между 17 и 19 см. Вентилацията се осъществява на две нива - под и над вълнообразния профил на листа. 
 
Благодарение на специалните куки керемидите могат да се фиксират върху листа РУФОЛИН ®, като по този начин напълно се избягва приплъзването на керемидите и осигурява тяхната стабилност.

Листът РУФОЛИН ® е вълнобразен битумизиран лист с висока носимоспособност и може да се монтира върху дъски през определено разтояние т.е. не е необходима плътна дървена обшивка. Разстоянието между дъските се определя от дължината на керемидите, като всяка керемида трябва да стъпи минимум на две летви.
  

Система ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА ®

с листове ИЗОЛИН ® SC 380

 

Приложение

 

ИНДИВИДУАЛНИ И

КОЛЕКТИВНИ КЪЩИ

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

ТЪРГОВСКИ СГРАДИ

И КУРОРТИ

 

 

 

Еднофамилни къщиЕднофамилни къщи 
   

Обществени сградиТърговски сгради и курорти 
   
 
Жилищни сградиТърговски сгради и курорти