Контакти

Ако имате проблем или въпрос, моля попълнете информацията във формата по-долу. Екипът на ОНДУЛИН с удоволствие ще Ви помогне.

"ОНДУЛИН СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ" ЕООД

4000 Пловдив, ул. "Антим I" № 45, П.К. 870

+359 32 633 490, 634 910

+359 32 633 669

office@onduline-bg.com

Търговски директор: Станимир Райков
мобилен: +359 88 953 20 25;

e-mail: raykov@onduline-bg.com
 

Търговски представител за Западна България: Димитър Башов
мобилен: +359 88 851 90 95;

e-mail: bashov@onduline-bg.com

Търговски представител за Централна и Североизточна България: Борис Стефанов
мобилен: +359 88 683 76 10;

e-mail: bss@onduline-bg.com

xxxx

xxx

 

__MANDATORY_FIELDS